Từ khóa
Băng Dính Điện

Băng Dính Điện Temflex plus
Đăng ngày 19-03-2018 09:05:21 AM
Băng Dính Điện Temflex plus

BĂNG DÍNH PVC CÁCH ĐIỆN
Đăng ngày 26-02-2013 02:48:20 PM
Gồm lớp màng PolyVinyl Chloride và chất đồng trùng hợp, phủ lớp keo cao su vào một mặt, có tính chất không nóng chảy, tạo ẩm hay các phản ứng khác vì đặc tính cách điện của nó.

 
Giang Vũ Khắc