Từ khóa
Băng Dính Giấy 3M

Băng Dính giấy 3m 2600
Đăng ngày 18-03-2018 10:12:27 PM
Băng Dính 1 mặt 3M che chắn sơn 2600 là băng keo giấy thông dụng chuyên sử dụng che chắn trong sơn phủ, mỏng 0.15mm

Băng Dính giấy 3M 2210
Đăng ngày 18-03-2018 10:10:08 PM
Băng Dính 1 mặt 3M che chắn sơn 2600 là băng keo giấy thông dụng chuyên sử dụng che chắn trong sơn phủ, mỏng 0.15mm

Băng dính 3M dán giấy 244
Đăng ngày 18-03-2018 09:43:06 PM
Băng dính 3M dán giấy 244

 
Giang Vũ Khắc