Từ khóa
Băng Dính Nhôm, Bạc

BĂNG DÍNH, BĂNG KEO NHÔM
Đăng ngày 26-02-2013 02:38:40 PM
Nhờ lớp màng keo là cấu trúc hỗn hợp kim loại, thành phần chủ yếu gồm các lá nhôm dát mỏng. Sản phẩm cao cấp này có tính thẩm mỹ cao với nhiều tính năng vượt trội, được sử dụng trong các ngành hóa chất, công nghiệp điện hoặc lĩnh vực trang trí..

 
Giang Vũ Khắc